Tervehdykset

Mitä Oulun ammattikorkeakoulu merkitsee Oululle ja koko Suomelle? Pääministeri Juha Sipilä ja Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen kertovat ammattikorkeakoulun merkityksestä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Juha Sipilä

Pääministeri

Responsive image

Oulu tarvitsee opiskelijoitaan


Oulu on ollut Pohjois-Suomen monipuolisin ja suosituin koulukaupunki jo yli 400 vuotta. Tänne tullaan opiskelemaan pitkienkin matkojen päästä. Koulu- ja opiskelukaupungin leima näkyy vielä tänä päivänäkin: Oulussa on Suomen nuorin väestö.

Opiskelijoiden ansiosta Oulu on juuri saavuttanut uuden rajapyykin: 200 000 asukkaan raja Oulussa ylittyi, kun uudet opiskelijat saapuivat kaupunkiin syyskuussa.

Nuoret ja opiskelijat ovat Oululle tärkeitä. Siksi Oulun kaupunki haluaa panostaa nuoriin, koulutukseen ja nuorten elämää tukeviin palveluihin. Oulun ammattikorkeakoululla ja kaupungilla on yhteinen tavoite: tehdä Oulusta Suomen paras paikka opiskella.

50 000 opiskelijaa ei voi olla väärässä: Oulu on jo nyt loistava opiskelukaupunki. Suomen viidenneksi suurin kaupunki antaa kaikkea sitä, mitä fiksu opiskelija kaipaa: kulttuuria, kavereita, harrastuksia ja ikimuistoisia tapahtumia.

Opiskelijat ja heitä luotsaava korkeakouluväki ovat yksi Oulun vahvuuksista. Siinä missä historia on tärkeää, tulevaisuus on nuorissa ja nykyisissä ja tulevissa huippuosaajissa. Juuri he luovat alueellemme uusia onnistumisen mahdollisuuksia ja pitävät yllä vankkaa uskoa tulevaisuuteen.

Oulu on ylpeä 25-vuotiaasta ammattikorkeakoulustaan ja sen kasvateista.

Matti Pennanen

Kaupunginjohtaja

Oamkin alku

Miten Oulun ammattikorkeakoulu syntyi, ja miten se kehittyi väliaikaisesta vakinaiseksi? Oamkin viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala johdattaa Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun rehtorina toimineen Annikki Lämsän, Oulun seudun ammattikorkeakoulun rehtorina toimineen Lauri Lanton sekä Oulun apulaiskaupunginjohtajana toimineen Matti Rossin Oamkin juurille.

Oamkin tulevaisuus

Oulun ammattikorkeakoulu on saavuttanut 25 vuoden aikana paljon. Millainen tulevaisuus Oamkilla on edessään? Rehtori, toimitusjohtaja Jouko Paaso pohtii asiaa yhdessä lapsenlapsensa Kerttu Väänäsen kanssa.

Oppilaitoksista ammattikorkeakouluyhteisöksi

Oamk syntyi monesta itsenäisestä oppilaitoksesta. Millaista uuden ammattikorkeakoulun rakentaminen oli mukana olleiden oppilaitosten näkökulmasta?

Annikki

– Alun perin esitin, että Oulun terveydenhuolto-oppilaitokseen perustetaan terveydenhuollon akatemia. Kun oivalsimme, mistä ammattikorkeakoulussa oli kyse ja saimme tukijoita ympärillemme, oli iso kuva valmis. Tunsin terveysalan koulutuksen ja tiesin, että siinä oli paljon päällekkäisyyksiä. Sitä täytyi järkeistää. Kun alkuperäisiä suunnitelmia alettiin laajentaa, mentiin siinä mukavuusrajan yli. Saimme esimerkiksi perustella ensimmäisissä hakemuksissa, miksi hyvinvointi- ja terveyspainotteisessa korkeakoulussa tarvitaan kaupan ja hallinnon osaamista, ja miten hyvä kombinaatio se on. Oppilaitosten välisten työryhmien yhteishenki oli käsin kosketeltavissa. Ammattikorkeakoulun vakinaistamispäätöksen jälkeen olimme helpottuneita. Välillä oli tuntunut, että otimme yhden askeleen eteenpäin ja kaksi taaksepäin. Tähän päivään on kuljettu pitkä matka. Jo alussa ymmärsimme moniammatillisuuden merkityksen. Tulevaisuudessa toivon ammattikorkeakoululta lisää sellaista osaamista, joka näkyy ihmisten parempana hyvinvointina.

Annikki Lämsä

Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen rehtori,
Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun rehtori
Oppilaitos mukana jo kokeilussa 1991


– Oulun sosiaalialan oppilaitos aloitti toimintansa 1986, ja vain kolme vuotta aloituksen jälkeen käynnistettiin ammattikorkeakoulun suunnittelu- ja valmistelutyö. Rehtori Kerttu Maunu oli tiiviisti mukana koulutuksen kehittämisessä, ja sosiaalialan oppilaitos olikin mukana Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun aloittaessa toimintansa 1991. Opistoasteen koulutuksen aloituspaikat siirtyivät ammattikorkeakouluun, joten opistoasteelle ei otettu uusia opiskelijoita vuoden 1993 jälkeen. Sen sijaan ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä kasvoi nopeasti. Koulutus oli erittäin suosittu, vaikka hämmennystä aiheutti ammattinimikkeen puuttuminen. Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuneiden ammattinimike sosionomi vahvistettiin vasta 1999. Alkuvaiheen työskentely merkitsi suurta työmäärää opettajille, mutta työtä tehtiin innolla ja talkoohengessä. Opiskelijan mahdollisuudet vaikuttaa itse opintoihinsa erilaisten valinnaisten ja vaihtoehtoisten opintojen avulla muodosti keskeisen lähtökohdan jo tuolloin. Tänään toimivan monialaisen, innovatiivisen ja kansainvälisen korkeakoulun perusta rakennettiin alkuvuosien aikana, mutta kaiken aikaa toimintaa on luonnehtinut jatkuva muutos ja kehittäminen.

Hannu Pietiläinen

Oulun sosiaalialan oppilaitoksen vararehtori,
ammattikorkeakouluosaston johtaja
Oppilaitos mukana jo kokeilussa 1991

Hannu Pietiläinen


Hilkka Määttä

– Alun perin oppilaitoksestamme suunniteltiin otettavaksi mukaan vain terveydenhoitajakoulutus. Opetusministeriö päätti kuitenkin, että mukaan tulee myös sairaanhoitajakoulutuksemme. Jos emme olisi päässeet kokeiluun ja ammattikorkeakouluun mukaan, olisi oppilaitoksemme todennäköisesti pienentynyt ja painottunut lähihoitajakoulutukseen. Uskoimme omaan osaamiseemme. Meillä oli yliopistosta valmistuneita sairaanhoidonopettajia, opetuksemme, kirjastomme ja kansainvälinen toimintamme arvioitiin korkeatasoisiksi. Haasteena oli etäisyys Ouluun: miten järjestäisimme koulutuksen, palaverit ja yhteistyön pitkästä välimatkasta huolimatta? Yhteistyö toimi kuitenkin hyvin. Kohtaamisissa ja kaikessa tekemisessä oli hyvä yhteishenki. Odotuksemme täyttyivät. Pääsimme ammattikorkeakouluun mukaan. Toivon, että Oulaisten koulutus jatkuu ja kehittyy tulevaisuudessakin.

Hilkka Määttä

Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitoksen rehtori
Oppilaitos mukana jo kokeilussa 1991


– Näin ammattikorkeakoulussa mahdollisuuden kehittää diakoniaopetusta kansainvälisemmäksi. Odotuksena ja samalla haasteena oli saada diakonian käsite ja alan omaleimaisuus ymmärretyiksi. Vierailin ulkomaisissa diakoniakorkeakouluissa ja näin niiden merkityksen osana kolmannen sektorin toimintaa eurooppalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tätä näkökulmaa yritin koulutusuudistuksessa korostaa. Hallinnolliset kysymykset valtiollisen, kunnallisen ja yksityisen yhteistyössä olivat haasteellisia, mutta yhteistyö oli hyvää ja mielenkiintoista. Pääsimme yli kriiseistä, joita luonnollisesti syntyi asioita yhdisteltäessä. Tärkeää oli yhteinen näkemys siitä, mihin olimme menossa. Oamkin aikana kehitettiin toimiva koulutusohjelma, jossa oppilaitoksemme omaleimaisuus hyväksyttiin. Tänä päivänä tulee jo sote-uudistuksenkin takia luoda toimintakulttuuri, jossa tieto, informaatio ja erilaiset näkökulmat pyritään moniammatillisesti jakamaan. Diakonialla on tässä selkeä tehtävä, ja siten diakoniakoulutuksella on tarvetta tulevaisuudessakin.

Pentti Huhtinen

Oulun diakoniaopiston johtaja
Oppilaitos mukana jo kokeilussa 1991, siirtyi Diakonia-ammattikorkeakouluun 2000

Pentti Huhtinen


Erkki Kangas

– Odotukset ammattikorkeakoululle olivat erittäin kovat. Kaikki mukana olevat halusivat sen myötä statuksen nostoa. Lähtökohtamme oli hyvä, sillä oppilaitoksessamme oli kysytty ja laadukas ylioppilasosasto. Yhteistyö eri tahojen kanssa oli hyvää, ja kokouksia oli usein. Haasteena oli se, että ammattikorkeakoulua rakennettiin talkootyöllä eikä siihen juuri saanut ylimääräistä rahaa. Osa opettajista teki uusia opetussuunnitelmia urakalla lähes ilman korvausta. Into työhön oli kuitenkin valtava. Eri oppilaitosten toimintakulttuureissa oli myös eroja, ja niiden sovittaminen yhteen vaati hyvää tahtoa. Oamk toteutettiin kuitenkin hyvin, ja se pärjäsi mainiosti valtakunnallisissa arvioinneissa. Tulevaisuudessakin on tärkeää, että Oamk tuottaa sellaista työvoimaa, joka käy työmarkkinoilla kaupaksi. Toivottavasti kansainvälisyyden rooli nousee, ja Oamk olisi sen suhteen edelläkävijä. Ammattikorkeakoulua perustettaessa kansainvälisyys oli merkittävä tekijä, ja osa silloin luoduista verkostoista on olemassa tänäkin päivänä.

Erkki Kangas

Oulun kauppaoppilaitoksen rehtori
Oppilaitos mukana jo kokeilussa 1991


– Oulun teknillinen oppilaitos ei ollut mukana, kun Oulun väliaikaista ammattikorkeakoulua aloitettiin. Emme olleet silloin halukkaita liittymään siihen, sillä Suomen teknilliset oppilaitokset pyrkivät perustamaan insinööriammattikorkeakoulun. Pari vuotta myöhemmin, kun insinööriammattikorkeakoulu ei toteutunut, mietimme liittymistä uudelleen. Opettajakunnan äänet liittymisestä menivät aika lailla tasan ja minulle annettiin heinäkuussa lupa tehdä se ratkaisu, jonka hyväksi näin. Meillä ei ollut varaa jäädä siitä pois, muuten olisimme jääneet tyhjän päälle. Yhteistyö ja yhteishenki olivat hyviä. Yhteisenä haluna kaikilla oli olla vahvempi yksikkö. Vaikka oppilaitosten toimintakulttuurien erot olivat osin yllättäviä, ne eivät olleet epämiellyttäviä. Toivon, että tulevaisuudessa Oamk ja Oulun yliopisto kytkeytyvät yhteen. Olen nähnyt hyviä esimerkkejä ulkomailla eri koulutusasteiden toimimisesta saman katon alla. Toivottavasti myös ammattikorkeakoulun tekniikan koulutukseen tulee selvempiä jatkoyhteyksiä diplomi-insinööriopintoihin.

Juhani Mankinen

Oulun teknillisen oppilaitoksen rehtori
Oppilaitos osaksi Oamkia 1996

Juhani Mankinen


Reino Rossi

– Oppilaitoksen liittyminen osaksi Oamkia vaati asioiden luomista tyhjästä, sillä mitään ei ollut valmiina. Kävimme jatkuvia neuvotteluita Kempeleen puutarhaoppilaitoksen ja Koivikon maatalousoppilaitoksen rehtoreiden kanssa. Haasteena oli saada yhteistyö pelaamaan. Kukaan ei kuitenkaan koskaan sanonut, ettei yhteistyötä olisi voinut tehdä. Alusta asti oli ajatus, että toimisimme kaikki samassa paikassa. Lopulta saimmekin tilat Sanginsuusta. Metsäalan opistotason opetus ei ollut silloin kovin korkeassa huudossa. Meidän odotuksemme ammattikorkeakouluun liittymiselle olikin se, että oppilaitoksemme kehittyy. Aikanaan alan koulutukset olivatkin Oamkissa suosittuja. Toivon, että luonnonvara-alan koulutus menisi tulevaisuudessa nykyisellään.

Reino Rossi

Oulun metsäoppilaitoksen rehtori
Oppilaitos osaksi Oamkia 1996


– Siihen aikaan koko Suomessa oli selvä tilanne: pienten oppilaitosten oli pakko liittyä suurempiin yksiköihin. Raahen tietokonealan oppilaitoksen vahvuus aikanaan oli monopoliasema tietotekniikan koulutuksessa. Meillä oli hyvä ja motivoitunut henkilöstö. Kun liittyminen Oamkiin tuli ajankohtaiseksi, ohjaus oli hienovaraista eikä päällekäyvää. Meiltä kysyttiin, miten olimme asiat tehneet. Jonkin verran haastetta toi se, että Oulun teknillinen oppilaitos otti samoja erikoistumisia kuin mitä meillä oli. Meidän tulikin selvittää tarkemmin, mitä Oamk meiltä odotti. Liittymisen hyviä puolia olivat toimiva yhteistyö ja isomman yksikön antama turva. Yhteisten kokousten avulla pysyi jyvällä siitä, mitä muut tekivät. Nykyisen Oamkin kohdalla on kiinnostavaa nähdä, miten yhteistyö Oulun yliopiston kanssa menee.

Aarno Meskanen

Raahen tietokonealan oppilaitoksen rehtori
Oppilaitos osaksi Oamkia 1997

Aarno Meskanen


Airi Hirvonen

– Yksikön rakentaminen käynnistyi vuonna 1999 viiden työntekijän voimin. Samana syksynä aloitti 40 opiskelijaa musiikin ja tanssinopettajan koulutuksissa. Viestinnän koulutuksen aloitimme 2000. Kulttuurialan koulutus toimi hajallaan kolmessa eri osoitteessa. Ponnistelimme heti alusta alkaen yhteisten tilojen saamiseksi, mikä toteutui vuonna 2005. Uudisrakennus Kotkantiellä oli käänteentekevä asia kulttuurialan koulutusten kehittämisessä. Myös tutkimus- ja kehitystyö eteni ja senkin avulla koulutuksia vietiin eteenpäin. Samalla rakennettiin kansainvälistä toimintaa. Haasteena oli rakentaa koulutuksia ja korkeakoulukulttuuria samalla, kun opettajat jatkokouluttautuivat ammattikorkeakoulun kelpoisuusvaatimusten takia. Henkilöstö teki töitä hartiavoimin työtunteja laskematta ja yhteistyö ammattikorkeakoulussa oli erittäin hyvää. Jo alkuaikoina, kuten tulevina vuosina, pääsimme monessa asiassa harppauksin eteenpäin. Toivon, että taloushaasteista huolimatta kulttuurialan koulutusten arvo ja erityistarpeet ymmärretään jatkossakin ja kulttuurialan koulutus säilyy elinvoimaisena Oulussa.

Airi Hirvonen

Kulttuurialan yksikön johtaja
Kulttuurialan yksikkö perustettiin Oamkiin 1999

– Aloitin väliaikaisessa ammattikorkeakoulussa ainoana päätoimisena työntekijänä. Alkuvaiheessa vastuullani oli niin hallinnollisten kuin pedagogisten ja tukipalveluasioiden valmistelu. Vähitellen eri tehtäväalueet saivat vastuuvalmistelijansa. Yksi merkittävimmistä tehtävistäni oli vakinaistamisasiakirjan valmistelu. Pelkän nimenvaihdoksen sijaan halusimme luoda oikeasti uutta. Ilmapiiri oli innostunutta ja kehittämistyöhön sitoutunutta. Hallinnolliset rakenteet haastoivat, joten tasapainoilua tarvittiin. Itsenäisten oppilaitosten yhteensulautumisen liimana toimi se, ettei kokeiluun pääseminen ollut itsestäänselvyys, vaan ensimmäinen onnistuminen. Koulutusaloilta tuli yhteistyöhön erilaista osaamista, mikä oli rikkaus uuden luomisessa. Yhtenä haasteena oli opettajien koulutustason nostaminen. Tämä koski erityisesti terveysalaa. Opetushenkilöstön koulutustason nostaminen vaikutti keskeisesti siihen, että Oulu oli ensimmäisiä vakinaistettavia ammattikorkeakouluja. Oamkin monialaisuus luo edelleen mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen. Työmarkkinat muuttuvat: vanhoja työtehtäviä häviää ja uusia syntyy. Oamkin tehtävänä on tarjota sellaisia koulutussisältöjä, että tutkintonsa suorittaneiden osaaminen on tulevaisuutta ennakoivaa. Menestykseen tarvitaan entistä useammin oman osaamisen päivittämisen valmiuksia.

Maire Mäki, FT

Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun suunnittelija ja tutkija-suunnittelija
Oulun vakinaisen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja

Maire Mäki

Poimintoja vuosilta

Responsive 2 column Timeline (S.G. modified version) - Bootsnipp.com Responsive Vertical Timeline

1991

Opetusministeriö antaa kokeilulupapäätöksen Oulun väliaikaiselle ammattikorkeakoululle. Ammattikorkeakoulutoiminnan suunnittelu alkoi 1989, ja toiminnan aloittamista koskeva anomus lähetettiin ministeriölle 1990.

Väliaikaisen ammattikorkeakoulun rehtorina toimii Annikki Lämsä.

Oulun ja sen liitoskuntien väestömäärä on 137 586, joista ulkomaalaisia on 0,6 prosenttia.

Ammattikorkeakoulukokeilussa mukana ovat Oulun diakoniaopisto, Oulun kauppaoppilaitos, Oulun sosiaalialan oppilaitos, Oulun terveydenhuolto-oppilaitos ja Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos.

1991

1992

Ensimmäiset opiskelijat aloittavat terveys-, sosiaali-, kaupan ja hallinnon aloilla. Kokeilun ensimmäisenä vuotena opiskelijoita on 333.

Ensimmäisiä avajaisia vietetään 26. elokuuta.

1992

1993

Ammattikorkeakoulun johtoryhmä tukee Oulun teknillisen oppilaitoksen liittämistä väliaikaiseen korkeakouluun. Opetusministeriö antaa kuitenkin kielteisen päätöksen kokeilun laajentamisesta.

Ammattikorkeakoulu saa liikemerkin.

1993

1994

Osana kokeiluvaihetta tarkastellaan ammattikorkeakoulun tulevaisuuspainotteisia kehitysvaihtoehtoja. Työn tuloksena syntyy teos Oulun ammattikorkeakoulu 2015. Vuoden 2015 ydinvisioksi kaavaillaan hyvinvointia, elämänlaatua, työtä ja innovaatioita.

Kansainvälinen yhteistyö laajenee. Aiemmin alkanut yhteistyö vakiintuu ja uusia yhteistyökumppaneita ja -muotoja tulee lisää. Erityisenä painoalueena on saksalais-suomalaisen yhteistyön kehittäminen.

Etäopetusta aletaan järjestää.

1994

1995

Ammattikorkeakoulu hakee lupaa toimia vakinaisena Oulun seudun ammattikorkeakouluna. Valtioneuvosto hyväksyy esityksen 15. kesäkuuta.

Ammattikorkeakoulu on mukana käynnistyvässä Tietie-projektissa (Tietojenkäsittelyä tietotekniikan avulla). Viisi väliaikaista ammattikorkeakoulua alkavat yhdessä kehittää tietojenkäsittelyn opetusta tuoreimman tieto- ja viestintätekniikan avulla. Tavoitteena on myös irrottaa opetus ajasta ja paikasta. Projektissa lähdetään digitaalisen opetuksen tielle ja siinä kehitetään monimuotoista ja valtakunnallista verkko-opetusta. Tietie-yhteistyö on myöhemmin mukana myös valtakunnallisessa Virtuaaliammattikorkeakoulussa.

Ensimmäiset opiskelijat valmistuvat 29. toukokuuta Oulusta ja Oulaisista sosiaali- ja terveysalalta.

1995

1996

1996
Vakinainen Oulun seudun ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa 1. elokuuta.

Perustana olevat oppilaitokset ovat Oulun terveydenhuolto-oppilaitos, Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos, Oulun diakoniaopisto (sopimusoppilaitos), Oulun sosiaalialan oppilaitos, Oulun kauppaoppilaitos, Oulun teknillinen oppilaitos, Oulun metsäoppilaitos, Kempeleen puutarhaoppilaitos ja Koivikon maatalousoppilaitos.

Oamkin ylläpitäjänä on Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.

Rehtorin toimisto ja yksiköt perustetaan. Rehtorin tavoitteena on saada Tekniikan, Kulttuurialan ja Liiketalouden yksiköt samalle kampukselle. Ajatus yhteiskampuksesta jää toteutumatta, kun ylläpitäjä rakennuttaa Kaukovainiolle toisen asteen oppilaitoksen.

Monialainen Ammatillinen opettajakorkeakoulu perustetaan ammattikorkeakoulun yhteyteen.

Oulun ja sen liitoskuntien väestömäärä 149 136, joista ulkomaalaisia on 1,1 prosenttia.

Rehtorina toimii Lauri Lantto.

1996

1997

1997
Raahen tietokonealan oppilaitos tulee osaksi ammattikorkeakoulua.

Ensimmäiset lehtorien ja yliopettajien virat perustetaan.

Lyhytkestoinen, maksullinen täydennyskoulutus käynnistyy.

Opetusministeriölle ehdotetaan ammattikorkeakoulun koulutustehtävän laajentamista matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle sekä kulttuurialalle. Hakemuksen mukaan perustavana oleviksi oppilaitoksiksi tulisivat Oulun konservatorio, Oulun käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Raahen Porvari- ja kauppakoulu. Valtioneuvosto ei kuitenkaan hyväksy koulutustehtävän laajentamista.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijat ry eli OSAKO perustetaan. Perustamisasiakirjan allekirjoittavat silloisten oppilaitosten opiskelijajärjestöt. Yhdistys valvoo opiskelijoiden etuja ja on mukana ammattikorkeakoulun kehittämisessä.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajana aloittaa Pirkko Remes. Opettajakorkeakouluja on Suomessa viisi, ja Oulun toimintakenttänä ovat Oulun ja Lapin läänit.

1997

1998

Ammattikorkeakoulusta muodostetaan kunnallinen liikelaitos. Ylläpitäjän yhtymäkokous asettaa liikelaitokselle luottamushenkilöistä koostuvan johtokunnan, joka toimii ammattikorkeakoululain tarkoittamana korkeakouluhallituksena.

Kolmesta sosiaali- ja terveysalan yksiköstä muodostetaan hallinnollisesti yksi Sosiaali- ja terveysalan yksikkö.

Ensimmäinen kokonaan englanninkielinen koulutus Degree Programme in International Business alkaa.

1 000. opiskelija valmistuu 18. joulukuuta.

1998

1999

Kulttuurialan yksikkö perustetaan. Aikaisemmin Pohjois-Suomen musiikin ja tanssin ammattikoulutuksesta on vastannut Oulun konservatorio.

Raahen Porvari- ja kauppakoulu tulee sopimuskumppaniksi. Tradenomien koulutus Raahessa alkaa.

Keskeinen työelämäyhteistyön muoto on opiskelijoiden opinnäytetyöt, joista lähes sata prosenttia tehdään työelämälähtöisesti.

1999

2000

2000
Aloituspaikkoja on yli 1 400, määrä on liki kaksinkertaistunut vuoteen 1996 verrattuna. Aloituspaikkoja suunnitellaan lisättäväksi edelleen.

Sopimuskumppanina toiminut Diakoniayksikkö siirtyy osaksi Diakonia-ammattikorkeakoulua.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkitys kasvaa. Keskeisenä kehittämistavoitteena on työelämäyhteyksien ja aluekehitysvaikutuksen vahvistaminen erityisesti tutkimus- ja kehitystyötä lisäämällä.

Ensimmäinen opiskelija suorittaa Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnot 19. toukokuuta.

Ammattikorkeakoulu järjestää ensimmäisen kerran valtakunnallisen Leevi Madetoja -pianokilpailun. Kolmen vuoden välein käytävä kilpailu on suunnattu Suomen musiikkioppilaitoksissa tai ammattikorkeakouluissa pianonsoittoa opiskeleville nuorille.

2000

2001

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoa koskeva kokeilulaki hyväksytään eduskunnassa. Ammattikorkeakoulu jättää opetusministeriölle hakemukset kokeilun käynnistämiseksi. Kokeilulupaa haetaan ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon, pk-sektorin ja liiketoimintaosaamisen, sosiaalialan, terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn, hyvinvointiteknologian sekä korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutuksiin.

Ammattikorkeakoulu osallistuu tutkimus- ja kehitystyöstrategiansa mukaisesti alueelliseen kehittämistyöhön aktiivisesti olemalla mukana muun muassa Pohjois-Suomen strategian ja Oulu 2006 -kasvusopimusten valmistelussa.

Ammattikorkeakoulun erityisiä painopisteitä ovat alueellisen kehittämisen edistäminen sekä pk-yritystoiminnan ja vastaavan muun työelämän kehitysedellytysten tukeminen.

2001

2002

2002
Pohjois-Suomen korkeakoulujen alueellinen kehittämisstrategia, Osaava Pohjois-Suomi, julkaistaan.

Jatkotutkintokokeilu alkaa. Ensimmäiset jatkokoulutusohjelmat ovat terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jatkokoulutusohjelma sekä korjaus- ja täydennysrakentamisen jatkokoulutusohjelma.

Pohjois-Suomen korkeakoulujen rehtoreista koostuva yhteistyöneuvottelukunta perustetaan. Tavoitteena on tiivistää pohjoisen korkeakoulujen yhteistyötä.

Tahtonaisen tietotaito -hankkeet alkavat Raahessa, Pudasjärvellä ja Kuusamossa. Ammattikorkeakoululla on pitkä perinne naisyrittäjyyden edistämisessä. Erilaisilla naisille kohdennetuilla hankkeilla luodaan uutta yritystoimintaa Pohjois-Pohjanmaalle sekä toimivia naisyrittäjäverkostoja.

Raahen tietotekniikan ja Raahen porvari- ja kauppakoulun tradenomikoulutus samaan yksikköön.

2002

2003

Voimaan tulee uusi ammattikorkeakoululaki, joka määrittelee muun muassa seuraavat asiat: ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat yhdessä korkeakoululaitoksen, ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissa itsehallinto, jota hoitavat hallitus ja rehtori, ammattikorkeakoulujen tehtäviä ovat sekä opetus että soveltava tutkimus- ja kehitystyö.

Ammattikorkeakoulu on aktiivisesti mukana muiden toimijoiden kanssa rakentamassa avointa, langatonta panOULU-verkkoa.

Hakutoimisto perustetaan, sillä opiskelijarekrytointi siirtyy lääninhallitukselta ammattikorkeakoululle.

Kevään yhteishaussa voi ensimmäistä kertaa täyttää hakemuksen internetissä. Nettihaun suosio ylittää odotukset: yli kolmannes ensimmäisellä hakutoiveella hakeneista käyttää nettihakupalvelua.

2003

2004

Ammattikorkeakoulu saa yhden kolmesta Suomeen myönnetyistä Diploma Supplement -laatuleimoista. Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite, joka kuvaa muun muassa suoritetun tutkinnon sisällön ja luonteen sekä sen aseman koulutusjärjestelmässä.

Yrityshautomo perustetaan. Tavoitteena on tuottaa opiskelijoille osaamista, joka edistää liiketoimintamahdollisuuksien etsintää, havaitsemista ja hyödyntämistä sekä yrittäjämäistä toimintaa organisaation jäsenenä.

Ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto tekevät yhteistyösopimuksen. Tarkoituksena on parantaa korkeakoulujen toimintaedellytyksiä yhteistyön ja tarkoituksenmukaisen työnjaon avulla sekä edistää alueellista kehitystä tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä opetuksen keinoin.

2004

2005

2005
Kotkantien uudisrakennushanke valmistuu. Tekniikan ja kulttuurialan yhteisellä kampuksella opiskelee noin 3 000 opiskelijaa.

Ensimmäiset jatkotutkinto-opiskelijat valmistuvat, ja jatkotutkinnon vakinaistetaan.

Yrityshautomon opinnot tulevat opetussuunnitelmaan. Opinnot on tarkoitettu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Uuden ammattikorkeakoululain mukainen sisäinen hallitus aloittaa toimintansa. Hallitukseen kuuluu neljä elinkeino- ja työelämän edustajaa, kolme opiskelijoiden edustajaa, kaksi opettajien ja yksi muun henkilöstön edustaja sekä rehtori ja kaksi muuta ammattikorkeakoulun johdon edustajaa.

2005

2006

Rahoituspohja muuttuu. Opiskelijamäärän lisäksi myös suoritetut tutkinnot vaikuttavat ammattikorkeakoulun saamaan perusrahoitukseen.

Opiskelijoita on noin 8 400 kymmenen vakinaisen toimintavuoden jälkeen.

Ensimmäinen koko opiskelijakunnan kattava kysely toteutetaan.

Opiskelijat pärjäävät valtakunnallisessa Thesis-opinnäytetyökilpailussa erityisen hyvin. Opiskelijoiden opinnäytetöistä kaksi palkitaan ja kolme saavat kunniamaininnat. Kilpailun tavoitteena on kehittää opinnäytetöiden laatua sekä vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa.

Neo Arena -hanke käynnistyy. Kyseessä on netti- ja mobiili-tv-hanke, joka toimii monikanavajakelun testausalustana. Neo Arenan ohjelmia voi katsella eri päätelaitteilla, kuten matkapuhelimella ja tietokoneella. Neo Arena lähettää ohjelmaa kellon ympäri ja tuottaa myös merkittävän osan ohjelmistaan itse.

2006

2007

Ammattikorkeakoulu saa hallinnoitavakseen Suomen ensimmäisen kansainvälisen harjoittelun Erasmus-konsortion yhdessä Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin kanssa. Tavoitteena on edistää Oulun korkeakoulualueen ja korkeakoulujen sekä niiden kansainvälisten tutkinto-ohjelmien tunnettuutta ulkomailla.

1 000:s opiskelija suorittaa opinnot Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Oulun korkeakoululiikunta perustetaan ja ammattikorkeakoulun ja yliopiston liikuntatarjonnat yhdistetään. Palvelu on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Rehtori Lauri Lantto aloittaa blogin: "Johtamiskonsulttien mukaan jokaisella johtajalla pitäisi nykyään olla oma blogi. Niinpä aion noudattaa ohjetta. Blogin kautta aion viestittää ajankohtaisista asioista rehtorin työn näkökulmasta ja jotain henkilökohtaista myös."

Oulu Triple Helix perustetaan. Tavoitteena on kehittää Oulun korkeakoulutoimintaa osana innovaatioympäristöä. Kansallisen tason työryhmä laatii ehdotuksen oululaiselle innovaatiojärjestelmälle, jotta se kykenee kohtaamaan kansainvälistymisen haasteet erityisesti liiketoiminnassa ja uuden sovelluskelpoisen tiedon tuottamisessa aiempaa paremmin.

5 000:s opiskelija valmistuu 22. toukokuuta.

2007

2008

Klassisen musiikin digitaalinen nuottikirjasto julkaistaan. Suurimmaksi osaksi vapaaehtoistyönä rakennettu digitaalinen nuottikirjasto sisältää lähes 1 400 nuotinnosta ja on formaatiltaan ainutlaatuinen.

CEWIC (Centre of Excellence in Water Industry Cluster) -hanke käynnistyy. Tavoitteena on luoda Ouluun kansainvälinen huipputason veden ja jäteveden käsittelyyn erikoistunut tutkimusyksikkö. Hanke on tähän mennessä ammattikorkeakoulun suurin yksittäisen rahoituspäätöksen saanut hanke. Lopullinen rahoitus on 2,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstöintra otetaan käyttöön.

SIMMEDI – Pohjois-Pohjanmaan simulaatiokeskus -hanke käynnistyy. Hankkeessa rakennetaan ammattikorkeakouluun Suomen modernein simulaatiostudio röntgentutkimusvälineineen, harjoittelunukkeineen ja ohjauslaitteistoineen. Studio on opiskelijoiden, Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöiden käytettävissä.

Luonnonvara-alan yksikölle myönnetään ISO 14001 -ympäristösertifikaatti ensimmäisenä korkeakouluna Pohjois-Suomessa.

2008

2009

Raahen tekniikan ja talouden yksikkö liitetään Oulun Tekniikan yksikköön. Nuorisoasteen koulutus Raahessa loppuu.

Oulun innovaatiokeskittymän (OIA) allianssisopimus, Oulu edelläkävijä kansallisen innovaatiostrategian toteuttajana, allekirjoitetaan. Mukana ovat ammattikorkeakoulun lisäksi Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, VTT ja Technopolis Oyj.

Tutkimus- ja kehitystyön verkkojulkaisusarja ePooki julkaistaan.

Ensimmäiseksi vuoden alumniksi valitaan tanssinopettaja Sanna Hirvaskari. Vuoden alumnin valinnalla halutaan lisätä ammattikorkeakoulun tunnettuutta korkeatasoisena kouluttajana sekä tehdä myös alumniyhdistystä tunnetuksi.

Ammattikorkeakoulu on mukana Vi r Music -hankkeessa, joka on Pohjois-Kalotin alueella toimiva musiikin instrumenttiopetuksen ja teorian etäopetushanke. Tavoitteena on tarttua syrjäseutujen ja haja-asutusalueiden koulutus- ja kulttuuritarjonnan rajoittuneisuuteen liittyvään haasteeseen.

Rehtori Lauri Lantto jää eläkkeelle. Uudeksi rehtoriksi valitaan Jouko Paaso.

2009

2010

Ensimmäinen kaksoistutkintosopimus solmitaan saksalaisen Neu-Ulmin ammattikorkeakoulun kanssa.

Opiskelijaintra otetaan käyttöön.

Vuoden alumniksi valitaan tietotekniikan insinööri Tony Manninen.

Increasing Energy Efficiency in Buildings (IEEB) -hanke käynnistyy. Hanke kehittää rakennusalaa kansainvälisesti yhteistyössä Oulun kaupungin rakennusvalvonnan ja lukuisten yritysten kanssa. Kansainvälisinä kumppaneina ovat Luleån teknillinen yliopisto, Umeån yliopisto sekä Norut tutkimuslaitos Narvikista. Rakennusalan kehittämisessä kansainväliset Interreg-hankkeilla on merkittävä rooli.

Opiskelijavoimin toteutettu Taikahuilu-ooppera saa ensi-iltansa toukokuussa. Kulttuurialan koulutus on tuonut väriä seudun kulttuuritarjontaan.

2010

2011

Kaikista tiloista Raahessa luovutaan.

Palautejärjestelmää laajennetaan, mukaan otetaan yhtenäinen opintojaksokohtainen opiskelijapalaute.

Vuoden alumniksi valitaan sosionomi Teemu Vähä.

3D-virtuaalilaboratorio Caven rakentaminen alkaa Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeena. Virtuaalisessa ympäristössä katselmoitavat mallit ovat samassa mittakaavassa kuin lopullisessa rakennuksessakin, mikä helpottaa konkreettista ymmärtämistä ja yksityiskohtien hahmottamista. Virtuaalimalliin voidaan myös liittää animaatiota. Cave tuottaa myös elämyksiä, jotka edesauttavat tuotteiden myyntiä ja markkinointia.

Folkjam-tanssiliikuntamuoto on valmis valloittamaan Suomen. FolkJam hyödyntää monipuolisesti suomalaiseen tanssikulttuuriin pohjautuvia liikkeitä ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen tanssillisen ja liikunnallisen kehittymisen. FolkJamia on kehitetty tanssinopettajaopiskelijoiden ja alan ammattilaisten yhteistyönä vuodesta 2007 lähtien.

2011

2012

2012
Vuoden alumniksi valitaan medianomi Joni Pakanen.

Ensimmäinen kansainvälinen strategisen kumppanuuden sopimus solmitaan hollantilaisen Fontysin ammattikorkeakoulun kanssa.

Oulun seudun pelialan tarpeisiin vastaava Oulu Game LAB aloittaa toimintansa.

Ammattikorkeakoulu auditoidaan ensimmäisen kerran. Korkeakoulujen arviointineuvosto auditoi laadunvarmistusjärjestelmän ja ammattikorkeakoulun hyväksytysti.

Oulun korkeakoulujen kasvuyrittäjyyskeskus Business Kitchen avaa ovensa. Business Kitchenissä korkeakoulut tarjoavat asiantuntijat, opiskelijat ja verkostot yritysten avuksi. Opiskelijat pääsevät tekemään oikeita toimeksiantoja ja oppimaan asioita käytännön kautta. Taustalla on Oulu Growth Venturing -yhteishanke Oulun yliopiston kanssa.

2 000:s opiskelija suorittaa opinnot Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Oamk SimLab perustetaan. SimLabissa voidaan sekä harjoitella terveyspalveluja simuloiduissa olosuhteissa että kehittää tuotteita. SimLabin perustana on SIMMEDI – Pohjois-Pohjanmaan simulaatiokeskus -hanke.

Vuoden sidosryhmäksi valitaan BusinessOulu.

ViND – Visuaaliset ja nopeat demot -koulutushanke käynnistyy. ViND jatkaa Octopus-, eMoPO- sekä MoKo-hankkeiden toimintaa. Taustalla on erityisesti pk-sektorin ICT-alan yritysten tarve saada käyttöönsä tuotteiden ja palvelujen kaupallistamista varten nopeasti toteutettavia visuaalisia demoja omasta uudesta tuotteestaan tai sovelluksestaan.

Hyvinvointiteknologian insinööriopiskelijoiden ja OYS:n asiantuntijoiden yhteistyöllä kehitetään kotikäyttöinen Otometri-korvatulehdusmittari.

10 000. opiskelija valmistuu 18. joulukuuta.

Painettavien antureiden kehityslaboratorio PrinLab avataan. PrinLab on osa ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja VTT:n painettavan elektroniikan tutkimus- ja kehitysympäristö PrintoCentia. Painettavan elektroniikan kokonaisuutta on rakennettu investointi- ja kehittämishankkeilla.

2012

2013

Toimilupahakemus osakeyhtiömuotoiselle ammattikorkeakoululle jätetään opetus- ja kulttuuriministeriölle. Valtioneuvosto myöntää toimiluvan Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle 1.1.2014 alkaen.

Toimintojen keskittäminen jatkuu. Luonnonvara-alan yksikkö muuttaa Sanginsuusta Kaukovainion Kotkantielle, jossa koulutetaan tekniikan ja kulttuurialan opiskelijoita. Yhteiset tilat lisäävät monialaisen yhteistyön mahdollisuuksia.

Ennätysmäärä tutkintoja: 1 472 kappaletta, joista ammattikorkeakoulututkintoja on 1 361 ja Master- eli ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 111.

Vuoden sidosryhmäksi valitaan Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.

Yrityshautomo-opinnoissa menestyksekäs vuosi. Uutta liiketoimintaa kehitetään 21 yritykseen.

OralCareLab – Suun terveydenhuollon oppimis-, testaus- ja harjoitteluympäristön investointihanke käynnistyy. Hankkeessa rakennetaan moderni simulaatioympäristö, joka sisältää uusimman teknologian mukaiset koneet ja laitteet. Uusi ympäristö mahdollistaa jo opintojen alkuvaiheessa todellisuutta vastaavien toimintatapojen oppimisen.

Vuoden alumniksi valitaan agrologi Rita Porkka.

2013

2014

Ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa osakeyhtiönä. Uuden logon lisäksi on uusi nimi: Oulun ammattikorkeakoulu.

Korkeakouluilla on ensimmäistä kertaa yhteinen yhteishaku Opintopolku-palvelussa.

Oamkille myönnetään ISO 14001 -sertifikaatti. Kansainvälisesti tunnettu ISO 14001 on ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen malli. Se on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän viitekehys.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat ammattikorkeakoulussa ensimmäistä kertaa. Hallitusohjelman ja vuosia 2014–2015 koskevan kehyspäätöksen mukaiset menosäästöt ja rahoitusleikkaukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla mittavat. Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulua koskevat rahoituspäätökset edellyttävät toimenpiteitä toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi ja sopeuttamiseksi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.

Vuoden sidosryhmäksi valitaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Ammatillinen opettajankoulutus täyttää 40 vuotta ja sen kunniaksi julkaistaan juhladokumentti. Ammatillisten opettajien koulutus alkoi sairaanhoidon opettajien koulutuksena Oulun sairaanhoito-oppilaitoksessa 1974.

Vuoden alumniksi valitaan tradenomi Mikko Sortti.

2014

2015

2015
Ensimmäiset koko ammattikorkeakoulun yhteiset lukuvuoden avajaiset järjestetään Ouluhallissa.

Vuoden alumniksi valitaan insinööri Asmo Saloranta.

Ensimmäinen aluevastuuraportti julkaistaan.

3 000:s opiskelija suorittaa opinnot Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Vuoden sidosryhmäksi valitaan PrintoCent.

Ammattikorkeakoulu on mukana kansallisesti merkittävässä Hilla-ohjelmassa. Hilla koostuu neljästä digitaalisuutta hyödyntävästä alueesta, jotka ovat langaton ICT, liikenne, terveys ja hyvinvointi sekä teollisuus. Hillan vetureina toimivat ammattikorkeakoulun lisäksi Oulun yliopisto ja VTT yhteistyössä yritysten ja BusinessOulun kanssa. Tavoitteena on rakentaa Suomeen uutta globaalia liiketoimintaa ICT-osaamista hyödyntämällä.

Ammattikorkeakoulun Oamk SimLab, Oulu CityLab ja OYS TestLab muodostavat kansainvälisesti ainutlaatuisen terveysalan tuotteiden ja toimintamallien testaus- ja kehittämisympäristö OuluHealth Labsin.

2015

2016

Lukuja

2015
Ensimmäiset koko ammattikorkeakoulun yhteiset lukuvuoden avajaiset järjestetään Ouluhallissa.

Vuoden alumniksi valitaan insinööri Asmo Saloranta.

Ensimmäinen aluevastuuraportti julkaistaan.

3 000:s opiskelija suorittaa opinnot Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Vuoden sidosryhmäksi valitaan PrintoCent.

Ammattikorkeakoulu on mukana kansallisesti merkittävässä Hilla-ohjelmassa. Hilla koostuu neljästä digitaalisuutta hyödyntävästä alueesta, jotka ovat langaton ICT, liikenne, terveys ja hyvinvointi sekä teollisuus. Hillan vetureina toimivat ammattikorkeakoulun lisäksi Oulun yliopisto ja VTT yhteistyössä yritysten ja BusinessOulun kanssa. Tavoitteena on rakentaa Suomeen uutta globaalia liiketoimintaa ICT-osaamista hyödyntämällä.

Ammattikorkeakoulun Oamk SimLab, Oulu CityLab ja OYS TestLab muodostavat kansainvälisesti ainutlaatuisen terveysalan tuotteiden ja toimintamallien testaus- ja kehittämisympäristö OuluHealth Labsin.

2015

Verkkohistoriikin tekijät


Toimituskunta: vararehtori Jyrki Laitinen, viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala (päätoimittaja), kehityspäällikkö Ismo Kinnunen
Tuottaja: Anne Aho
Graafinen suunnittelu: Inka Väisänen
Verkkototeutus: Jani Karttunen
Kuvat: Oulun ammattikorkeakoulun arkistot, Oulun kaupunki
Videot: Valtioneuvoston viestintä, Sky High Pictures